AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof.Dr. Fuat Erdal

Anadolu Üniversitesi Rektörü – Eskişehir Forumu Onursal Başkanı

Prof.Dr. Elif DAĞDEMİR

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı (Kongre Eş Başkanı)