KONGRE
MODERATÖRLER

Moderatör

Doç. Dr. Serkan AĞAR

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Moderatör

Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

İşletmelerin Finansman İhtiyaçları için Alternatifler 

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Neden Vergi Kaçırıyoruz?

Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Aynı İşi Daha Az Vergi Ödeyerek Nasıl Yaparız?

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Şehir Vergisi ve Yerel Yönetimler

Dr. Öğretim Üyesi Şerife YILDIZ AKGÜL

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

İşletmelerde Gümrük Vergileri Yükünün Stratejik Yönetimi 

Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

Dijital Pazarlama Planlamasında Vergi Unsuru

Dr. Arda SÜAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Moderatörü

Prof. Dr. Ahmet AK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi