PROGRAM
Açılış Konuşmaları
 • Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ- Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR – Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı
 • Prof.Dr. Fuat ERDAL – Anadolu Üniversitesi Rektörü
ESKİŞEHİR Forumu

Forum Moderatörü

Doç.Dr. Doğan GÖKBEL-Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

FORUM KONUŞMACILARI

Vergi Mükellefi Masası:

 • Ali Safa ŞEN – Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı
 • Nadir KÜPELİ – Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

İdare Masası

 • Ahmet ÇELİK – Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı

Yargı Masası

 • Volkan ERDOĞDU – Eskişehir Vergi Mahkemesi Başkanı

Danışman Masası

 • Ersin KARAKOÇ – Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

Akademi Masası

 • Doç.Dr. Memduh ASLAN – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Başkanı
Öğle Arası-NetwORKING
KONGRE OturumU I

Oturum Moderatörü

Doç.Dr. Serkan AĞAR- Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

 • İşletmelerde Gümrük Vergileri Yükünün Stratejik Yönetimi Mustafa Kemal BULUTGümrük ve Dış Ticaret Danışmanı
 • İşletmelerin Finansman İhtiyaçları için Alternatifler – Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN – Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Dijital Pazarlama Planlamasında Vergi Unsuru – Dr. Arda SÜAR – İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Ara
KONGRE OturumU II

Oturum Moderatörü

Doç.Dr. Ahmet SOMUNCU-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

 • Neden vergi Kaçırıyoruz? – Prof.Dr. Bernur AÇIKGÖZİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Aynı İşi Daha Az Vergi Ödeyerek Nasıl Yaparız?Doç.Dr. Memduh ASLANKocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Şehir Vergisi ve Yerel Yönetimler – Dr.Öğretim Üyesi Şerife Yıldız AKGÜLAnadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
Değerlendirme

Değerlendirme Moderatörü

Prof.Dr. Ahmet AK- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi